دیدگاه شما

القاعده پس از ایمن الظواهری

ماجرای جانشین الظواهری در القاعده موضوع مهمی است که نویسنده در این نوشته به آن توجه کرده است.

Read More
دیدگاه شما، نفس‌های آخر جمهوریت

نفس‌های آخر جمهوریت

نفس‌های آخر جمهوریت روایتی از 15روز آخر جمهوریت در افغانستان است که به قلم «لطف‌الله نجفی‌زاده» نوشته شده است.

Read More
دیدگاه شما

مرگ ایمن الظواهری؛ مقابله یا معامله؟

رحمت‌الله نبیل در این نوشته به سناریوهای احتمالی کشته شدن ایمن الظواهری پرداخته است.

Read More
دیدگاه شما، نفس‌های آخر جمهوریت

نفس‌های آخر جمهوریت

نفس‌های آخر جمهوریت روایتی از 15روز آخر جمهوریت در افغانستان است که به قلم «لطف‌الله نجفی‌زاده» نوشته شده است.

Read More