تفریحی

مردی با حمل همسرش به مدت هشت ساعت نامش را در کتاب گینس ثبت کرد

ریون ویچیت و همسرش هیم پایسی توانستند در رقابت «حمل همسر» در کمبودیا نام خود را در کتاب جهانی گینس.

Read More