افغانستان

فعالان: حق عضویت افغانستان در ملل متحد از صندوق امانی و کمک‌های هفته‌وار پرداخت شود

جنبش شنبه‌های ارغوانی در اعلامیه‌ای خواهان پرداخت حق عضویت افغانستان در سازمان ملل، از صندوق امانی و کمک‌های هفته‌وار ۴۰ میلیون دالری به افغانستانِ زیر اداره طالبان شده است.

این جنبش با انتقاد از تعلیق حق رای افغانستان در مجمع عمومی سازمان ملل متحد می‌گوید که با توجه به وضعیت کنونی؛ اما این سازمان و یوناما در افغانستان به جای درک وضعیت موجود، تحت عنوان کمک‌های بشری و تعامل، به طالبان «باج» می‌دهند.

در اعلامیه این جنبش آمده است: «مجمع عمومی بدون توجه به ماده ۱۹ منشور سازمان ملل، حق رای کشوری که تنها صدای مردم افغانستان در بزرگ‌ترین سازمان جهانی است را گرفته است».

این جنبش اعتراضی زنان از سازمان ملل خواسته است که حمایت خود را از صدای «برحق» مردم افغانستان در برابر «حکومت خودخوانده و استبدادی طالبان» ادامه دهد.

جنبش شنبه‌های ارغوانی از ملل متحد خواسته است که با توجه به درک شرایط موجود «غیرقابل کنترول»، از حق مظلوم‌ترین مردم (شهروندان افغانستان) دفاع کند و دوباره اجازه حق رای را به نماینده افغانستان بدهد.

این در حالی است که سازمان ملل متحد مبنی‌بر عدم پرداخت حق عضویت، حق رای افغانستان را در مجمع عمومی این سازمان به حالت تعلیق درآوده است.

بر بنیاد منشور سازمان ملل متحد، هر کشوری که عضو این سازمان است و برای دو سال پی‌هم یا بیش‌تر از آن، در پرداخت حق‌ عضویت‌ خود کوتاهی کند، از حق رای در مجمع عمومی محروم می‌شود.