افغانستان

نصیر احمد فایق: تعلیق حق رأی افغانستان در ملل متحد موضوع فنی است نه سیاسی

نصیر احمد فایق سرپرست نمایندگی دایمی افغانستان در سازمان ملل متحد، می‌گوید که تعلیق حق رأی افغانستان در مجمع عمومی سازمان ملل متحد یک «موضوع فنی است نه سیاسی».

آقای فایق در تماسی با آمو می‌گوید که بر بنیاد منشور سازمان ملل متحد، هر عضو مجمع عمومی سازمان ملل که دوسال پیهم حق العضویت خود را نپردازد، حق رای آن در مجمع عمومی به تعلیق در می‌آید، الی پرداخت وجوه لازم و یا ارائه دلایلی که نشان بدهند مشکل فراتر از کنترول کشور عضو است.»

آقای فایق افزود: «نمایندگی دایمی افغانستان مطابق اصول و روش کاری موجود در سازمان ملل به وقت و موقع لازم اقدام نموده است و امید است که این مشکل پس از طی مراحل لازم حل شود.»

این در حالی است که سازمان ملل متحد در هفته روان، حق رای افغانستان را به دلیل پرداخت نکردن حق عضویت این سازمان تعلیق کرد.

براساس فهرست منتشر شده توسط سازمان ملل، شش کشور به شمول افغانستان، کومور، اکوادور، سائوتومه و پرنسیپ، سومالیا و ونزوئلا در دو سال گذشته حق عضویت سازمان ملل را نپرداخته‌اند.

کومور، اکوادور و سومالی موفق شده‌اند با ارائه توضیحات از این قانون مستثنی شوند اما افغانستان، اکوادور و ونزوئلا به دلیل ارائه نکردن توضیحات قانع کننده از حق رای محروم شده‌اند.