افغانستان

منابع: در شلیک طالبان بر معترضان در ارگو سه تن جان باختند

منابع مستقل از ولسوالی ارگو در بدخشان در تماس با آمو تایید می‌کنند که به‌دنبال شلیک طالبان بر معترضان در روستای برلاس ولسوالی ارگوی بدخشان، سه‌تن جان باخته‌ و ۱۵ تن دیگر زخمی شده‌اند.

اعتراض‌های باشندگان ولسوالی ارگوی ولایت بدخشان بار دیگر امروز دوشنبه در برابر طالبان پس از آن از سر گرفته شدند، که به‌گفته‌ منابع، طالبان بار دیگر به تخریب کشت‌زارهای کوکنار اقدام کردند.

طالبان تاهنوز در این مورد موضع‌گیری رسمی نداشته‌اند. در این میان پیام‌های نیز از ارگو دست به دست می‌شوند که از مردم خواسته شده تا در کنار معترضان ایستادگی کنند.

اعتراض‌های باشندگان ولسوالی ارگوی ولایت بدخشان بار دیگر امروز در برابر طالبان از سر گرفته شدند.

منابع در بدخشان در تماسی با آمو می‌گویند که طالبان اعتراض‌های باشندگان ولسوالی ارگو را با خشونت سرکوب کردند.

این اعتراض‌ها در روستای برلاس ولسوالی ارگو رخ داده است. به‌گفته منابع طالبان نیروهای بیش‌تر به ارگو فرستاده‌اند.

تصویر هایی که از این اعتراض‌ها به آمو رسیده‌اند نیز در آن صدای شلیک‌ها شنیده می‌شوند.

هم‌زمان با این اعتراض‌ها، پیام‌های برای ایستادگی در کنار معترضان نیز دست به دست شده‌اند؛ که در این پیام‌ها از دیگر مردم خواسته شده تا در کنار معترضان در ارگو ایستادگی کنند.

به گفته منابع، پس از چاشت امروز اعتراض‌ها هنگامی آغاز شدند که طالبان بار دیگر به تخریب کشت‌‌زار های کوکنار در این ولسوالی رفته بودند. طالبان تاهنوز در مورد این اعتراض‌ها موضع‌گیری رسمی نداشته‌اند.

نزدیک به دو هفته پیش، بدخشان گواه اعتراض‌های مردمی بر ضد طالبان بود، که‌ به‌گفته منابع به‌دنبال شلیک طالبان بر معترضان، یک‌تن در ولسوالی درایم و یک‌تن در ارگو جان باختند و به‌گفته آنان ۱۵ تن دیگر زخمی شدند.

طالبان دلیل این اعتراض‌ها، را مخالفت مردم با تخریب کشت‌زارهای کوکنار گفته‌اند، اما فعالان حقوق‌بشر، شماری از چهره‌ها و جریان‌های سیاسی گفته این اعتراض‌ها به باور آنان «ایستادگی در برابر استبداد» است.