افغانستان

هیئت سازمان همکاری‌های اسلامی خواهان لغو محدودیت‌های طالبان بر آموزش دختران شد

طارق علی بخیت، معاون و فرستاده ویژه سازمان همکاری‌های اسلامی برای افغانستان در دیدار با عبدالکبیر، معاون سیاسی رییس وزیران طالبان، خواهان لغو محدودیت‌های آموزش، تحصیل و کار زنان از سوی آنان شده است.

در خبرنامه ارگ زیر اداره طالبان به نقل از آقای بخیت آمده است که «آموزش و تحصیل برای کشورهای اسلامی ارزش‌مند است و این کشورها آماده اند؛ تا در این بخش با طالبان همکاری کنند».

بر بنیاد این خبرنامه، اما معاون سیاسی رییس وزیران طالبان بی‌آن‌که به این مساله بپردازد، گفته است که فرمان رهبر شان در باره زنان تطبیق شده است.

بر اساس گزارش اخیر بخش زنان سازمان سازمان ملل متحد، طالبان تا اکنون بیش از ۵۰ فرمان ویژه علیه زنان را صادر کرده‌اند که «حقوق اساسی زنان را نقض» می‌کند و زنان و دختران را از ادامه آموزش، تحصیل و کار بازداشته و بر چگونگی حضور آنان در اماکن عمومی «محدودیت» وضع کرده است.

عبدالکبیر در دیدار با این هیئت بلندپایه سازمان همکاری‌های اسلامی همچنین ادعا کرده که آنان داعش را در افغانستان سرکوب کرده و از بین برده‌اند.

اما در عین حال، «مسئولیت انفجار شنبه-شب در غرب کابل» که در آن تعدادی از شهروندان کشور کشته و زخمی شدند را «داعش شاخه خراسان» بر عهده گرفت.

پیش از این نیز مسئولیت حمله مرگ‌بار بر کابل بانک جدید در قندهار را داعش خراسان بر عهده گرفت.

خبرنامه ارگ طالبان به نقل از طارق بخیت، معاون و نماینده ویژه سازمان همکاری‌های اسلامی نوشته است که این سازمان صندوقی را به هدف کمک به افغانسانِ ایجاد کرده است.

گفته می‌شود که هدف از سفر هیئت سازمان همکاری‌های اسلامی به کابل، پی‌گیری قطع‌نامه‌های این سازمان در مورد به حقوق زنان در افغانستان است.