افغانستان

آسیب‌دیدگان زمین‌لرزه‌های هرات شب‌ها و روزهای عید را در خیمه‌ها سپری کردند

شماری از آسیب دید‌گان زمین لرزه‌های ماه اکتوبر در هرات می‌گویند که با گذشت نزدیک به هفت ماه و سپری کردن زمستان سرد در خیمه‌ها، اکنون در شب‌ها و روزهای عید نیز سرپناهی ندارند تا بتوانند از عید بزرگداشت کنند.

آنان می‌گویند که شب و روز‌های عید را بدون سرپناه و غذا ناگزیر هستند با شکم گرسنه همراه با کودکان شان سپری کنند.

به تازگی دفتر هماهنگ کننده کمک‌های بشردوستانه ملل متحد گفته است که زمین لرزه‌های ویرانگر ماه اکتوبر هرات به چهل هزار خانه آسیب رسانیده‌اند و ۲۴ هزار و ۸۰۰ خانواده آسیب دیده در هرات هنوز در زیر خیمه‌ها زندگی می‌کنند.

زرغونه یکی از این آسیب دیدگان است که با کودکانش زیر یک خیمه‌ی فرسوده زنده‌گی می‌کند. او می‌گوید که نه از نان و سرپناه خبری است و نه از بزرگ داشت از روز‌های عید.

او می‌گوید: «عید نداریم، جایی نداریم سرپناه نداریم، خیمه نداریم عید است ولی ما عید هم نداریم. کودکان ما نه چیزی برای خوردن دارند نه پوشیدن.»

شماری از زنان آسیب دیده از زمین لرزه‌های هرات که سرپرست خانواده‌های شان نیز هستند می‌گویند از تلخی روزگار تجلیل از مناسبت‌های ویژه را فراموش کرده‌اند و بی هیچ دلخوشی به زنده‌گی شان ادامه می‌دهند.

شایسته باشنده هرات می‌گوید: «روز‌های عید است ما نه خانه داریم، نه لباس داریم، نه خرج و مصرف خود را داریم، همینجا باید خاک‌های سیاه را بخوریم، با این سختی و بیچاره‌گی خیلی سخت تیر می‌شود سر ما.»

مرغلری باشنده هرات می‌گوید: «خیمه نداریم، جای نداریم، شیرینی نداریم که روز عید کودکان ما یک دانه بخورند خود ما هیچ نداریم جفت کفش نداریم که پای خود کنیم.»

دفتر هماهنگ‌کننده کمک‌های بشردوستانه ملل متحد هفته‌ی پیش گفته بود که ۲۴ هزار و ۸۰۰ خانواده آسیب دیده در هرات، هنوز در خیمه ها زنده‌گی می‌کنند و نیاز فوری به رسیدگی به اوضاع زندگی شان دارند.

ملل متحد گفته است که در نتیجه زمین‌لرزه‌های هرات ۴۰ هزار خانه ویران شده اند و ۲۷۵ هزار تن به کمک فوری نیاز دارند.

زمین لرزه های ماه اکتوبر سال گذشته میلادی در هرات زیان های هنفگتی در این ولایت بر جا گذاشت، بر بنیاد آمار های ملل متحد در نتیجه این زمین لرزه ها ۱۵۰۰ تن جان باختند و ۲۵۰۰ تن دیگر زخمی شدند.