بازرگانی

دکانداران: بازار فروش کشمش در زابل کاهش یافته است

برخی از فروشندگان کشمش در ولایت زابل می‌گویند که امسال نسبت به سال پار، بازار فروش کشمش در این ولایت کاهش یافته است.

آنان تاکید می ورزند که چالش‌های برخاسته با پاکستان سبب شده‌اند که در بسیاری از حالت‌ها کشمش آنان به وقت به بازارهای فروش در پاکستان نرسد.

این فروشندگان کشمش در زابل می‌گویند که بازارهای مناسب برای فروش کشمش به آنان فراهم شوند.

باشندگان زابل می‌گویند که با دشواری‌های فراوان این کار را می‌کنند و از سردی بازارهای فروش کشمش شکایت دارند.

خواست شان این است که اگر برای فروش کشمش‌های شان راه‌های مناسب جستجو شوند.

سید رحمان باشنده زابل می‌گوید: «برای ما بازار های خوب پیدا کند که یا به پاکستان و یا هم به هند ما بتوانیم که کشمش را صادر کنیم.»

عبدالخالق باشنده زابل می‌گوید: «اگر باران شود کشمش های ما پوسیده می شود، خواست ما این است که به این مشکلات ما رسیدگی شود.»

فیض محمد باشنده زابل می‌گوید: «ما از حکومت می خواهیم که گام های جدی بردارد و مشکلات ما را حل کند چون ما مردم بسیار رنج و آسیب را دیده ایم.»

مقام های محلی طالبان از افزایش تولیدات کشمش سخن می‌زنند و می‌گویند که برای فروش کشمش در این ولایت راه هایی را پیدا خواهند کرد.

عزت الله امیر رییس اقتصاد طالبان در ولایت زابل می‌گوید: «در ولایت زابل در گذشته اتاق تجارت نبود، اما حالا این اتاق تجارت است که کار ها را مدیریت می کند و برای کشمش و دیگر میوه جات بخاطر پیدا کردن بازار فروش مسئولیت را بر دوش گرفته است.»

فروشندگان کشمش در ولایت زابل می‌گویند که سال پار بهای یک کیلو کشمش از ۵۰۰ تا ۶۵۰ افغانی بود اما امسال بهای یک کیلو کشمش به ۳۵۰ تا ۴۰۰ افغانی کاهش یافته است.