ورزش

محل برگزاری لیگ کرکت قوش تپه از قندهار به کابل منتقل شد

بورد کرکت افغانستان تاریخ و محل برگزاری لیگ کرکت بیست آوره قوش تپه موسوم به جام ملی قوش تپه را از قندهار به کابل تغییر داد.

این بورد همچنین اعلام کرده است که این رقابت‌ها با دو هفته تاخیر برگزار خواهند شد.

بورد کرکت افغانستان روز دوشنبه اعلام کرد که جام ملی قوش تپه با ۱۵ روز تأخیر از بهر چالش‌های لوژستیکی از اول تا ۱۳ می (۱۲ تا ۲۴ ثور) در کابل برگزار خواهد شد.

در ابتدا قرار بود این رقابت‌ها در ۲۸ حمل در ولایت جنوبی قندهار آغاز شوند.