خبر آمو

خبر آمو ۱۳ حمل ۱۴۰۳

یک فعال حق آموزش در بخش‌های دور دست بت خاک کابل از یک‌سال بدین‌سو زمینه آموزش را برای نزدیک به یک هزار دختر و پسر فراهم کرده است.

او می‌گوید که با امکانات اندک و در فضای باز به آموزش دهی به ویژه برای دختران ادامه داده است.