افغانستان

ملل متحد پافشاری رهبر طالبان بر «سنگسار و دره زدن» زنان را ناامیدکننده خواند

ملل متحد پافشاری رهبر طالبان بر سنگسار و دره زدن زنان در حضور مردم را به شدت ناامید کننده خوانده است.

این سازمان بر لغو فرمان‌های طالبان در برابر زنان تاکید می‌ورزد و می‌گوید که نگران بدرفتاری با زنان افغانستان زیر این فرمان‌ها است.

ملل متحد تاکید می‌ورزد که فشارها برای دست‌یابی زنان افغانستان به حقوق برابر را ادامه می‌دهد. همزمان، مدافعان حقوق زن و گروه‌های اعتراضی زنان در واکنش به حرف‌های اخیر رهبر طالبان، خواهان افزایش فشارهای یک‌دست سیاسی، دیپلماتیک و اقتصادی جامعه جهانی در برابر طالبان استند.

واکنش‌ها به نوار صوتی منسوب به هبت‌الله آخندزاده هم‌چنان ادامه دارند؛ نواری که در آن رهبر طالبان با غرب و مردم سالاری غربی اعلام دوام جنگ می‌کند و از اجرای حکم سنگسار و دره زدن زنان می‌گوید.

فرحان حق، معاون سخنگوی دبیرکل ملل متحد گفت: «این به شدت ناامید کننده است. همانطور که می‌دانید، ما همواره نگرانی‌های خود را در مورد بدرفتاری با زنان با بسیاری از احکام طالبان، ابراز کرده ‌ایم و خواهان لغو آن فرمان‌ها شده ‌ایم. و ما به فشار بر آن ادامه خواهیم داد و به تلاش برای حقوق برابر زنان در افغانستان و در واقع در همه کشورها ادامه خواهیم داد.»

برخی از زنان می‌گویند که دختران و زنان از دسترسی به حقوق شان کاملاً ناامید شده اند و دیدگاه هبت‌الله، وضعیت زنان در داخل افغانستان را بدتر خواهد کرد.

فعالان حقوق زن می‌گویند، زیر سایه فرمان‌های طالبان به ویژه رهبر آنان، زنان افغانستان امروزه از بسیاری حقوق شان محروم اند، از محرومیت از آموزش و کار گرفته تا محدودیت‌های اجتماعی ای‌که بر آنان اعمال شده‌اند. برخی از فعالان زن می‌گویند، اگر جامعه جهانی ایدیولوژی طالبان در برابر زنان را تغییر داده نمی‌تواند، باید از ابزار فشار، جلو استحکام حاکمیت آنان را بگیرد.

نازیلا جمشیدی، فعال حقوق زن گفت: «کشورهای عضو سازمان ملل متحد باید با یک روش منسجم و واحد فشارهای اقتصادی، سیاسی و دیپلماتیک را بر طالبان زیاد بسازند. تا زمانی هم که این فشارها به شکل منسجم و واحد صورت نگیرد، متاسفانه تاثیرگذاری آن بسیار پایین است. آنچه که این ها می توانند انجام بدهند این است که اجازه ندهند چنین رژیم در افغانستان قدرت بگیرد و پایه‌های آن مستحکم شود.»

رهبر طالبان در نوار منسوب به او ادعای نمایندگی از خداوند می‌کند و بر عملی ساختن شریعت تاکید می‌ورزد. گروه‌های مدافع حقوق زن و جنبش‌های اعتراضی زنان می‌گویند، موضع گیری اخیر ملاهبت‌الله، شرایط را بر زنان سخت‌تر خواهد کرد، به‌ویژه که نیروهای طالب شریعت را در حرف‌های رهبر شان ببینند و بر زنان به اجرا بگذارند.

حمیده لسانی، فعال حقوق زن گفت: «این پیام وضعیت برای زنان در افغانستان را به مراتب بدتر می سازد. چون سربازان حلقه به گوش ملا هبت الله که بدوی‌تر از رهبر شان استند، سخنان رهبر خود راا شریعت دانسته و برای تطبیق آن از یک دیگر پیشی می‌گیرند. آن‌ها به این تصویر استند که هرقدر جنایت بیش‌تر انجام دهیم به همان اندازه مقبول درگاه رهبر خود قرار می‌گیرم و شریعت را بهتر انجام دادیم.»

بربنیاد آمار ملل متحد، صدها مرد و زن در حاکمیت طالبان دره زده شده اند و همین‌گونه دست‌کم سه مورد اعدام در ماه فبروری امسال با تایید رهبر طالبان به اجرا گذاشته شد.

تمنا، باشنده کابل گفت: «رهبر طالبان گفت که زنان شلاق زده می‌شوند و سنگسار می‌شود، چرا به دلیل چه. بس نیست این قدر محدودیت و ذلت و خواری که دختران و زنان افغانستان می کشند. آنان حتا حق کار ندارند، محدودیت‌ها بالای شان زیاد و حتا حق بیرون شدن از خانه را ندارند. به هر بهانه‌ی آنها گرفتار می‌شوند، تا چه وقت؟»

برخی سیاست‌گران و مقام‌های پیشین هم به موضع اخیر رهبر طالبان واکنش نشان دادند؛ چنانچه رحمت‌الله نبیل گفت که اکنون طالبان از کمک‌های غرب بهره می‌برند اما در وقت و زمان مناسب به حساب آن‌ها خواهند رسید. رنگین دادفر اسپنتا هم گفته، نباید چشم به راه حکومت فراگیر یا هر توهمی دگر ماند.