افغانستان

گفته‌های رهبر طالبان در باره مردم‌سالاری و حقوق زنان واکنش برانگیز شد

اظهارات اخیر هبت‌الله آخندزاده، رهبر طالبان مبنی بر «نماینده گی الهی بر روی زمین» با واکنش‌های گسترده به همراه شد. از این میان سرپرست نمایندگی افغانستان در ملل متحد می‌گوید «تعیین حق سرنوشت مردم افغانستان بدون رضایت آنان» در اسلام پذیرفتنی نیست.

او در نوشته‌ای در اکس گفته است: «سود بردن از خون مردم ‎افغانستان و حق تعیین سرنوشت برای آنها بدون رضایت آنها با زور و استبداد در ‎اسلام غیرقابل قبول و حرام است.»

در همین حال، رحمت‌الله نبیل، رییس پیشین امنیت ملی افغانستان گفته است که مردم این کشور از ادعای طالبان مبنی بر «نمایندگی الهی بروی زمین و رهبری مستبد» طالبان «به خوبی» آگاه هستند.

به گفته آقای نبیل، مردم افغانستان هیچ توهمی در مورد امکان تغییر «ایدئولوژی افراطی» طالبان ندارند.

از سویی هم، رنگین دادفر سپنتا، مشاور پیشین شورای امنیت ملی افغانستان تاکید کرده است از اشتباهات گذشته باید آموخت.

آقای سپنتا در اکس افزود: «رهبر طالبان یک امتیاز نسبت به دیگر سیاسیون کشور دارد که آشکارا و با وضوح تمام باور‌هایش را ابراز می‌کند. طالبانیسم را هر قدر که آرایش و پیرایش بدهید، گوهر آن همان چیزی است که جناب ملا هبت‌الله می‌گوید.»

مشاور پیشین شورای امنیت ملی افغانستان خاطرنشان کرده است: «اگر قرار باشد بنام حکومت فراگیر و یا هر توهمی مانند آن کماکان دست‌‌نگر دیگران بمانیم، سرنوشت اسارت‌‌باری، بدتر از امروز، خواهیم داشت.»

این واکنش‌ها در حالی‌ است که رهبر طالبان اخیر در نوار صوتی به غرب هشدار داده است که همان گونه که آنان بیست سال در برابر غرب در افغانستان جنگیدن طالبان آماده اند تا بیست سال دیگر هم با «غرب و دموکراسی غربی» بجنگند.