افغانستان

طالبان چهار تن را در لغمان و بلخ در محضر عام شلاق زدند

طالبان امروز (یکشنبه) چهار تن را در ولایت‌های لغمان در شرق کشور و در ولایت بلخ در شمال کشور، در محضر عام شلاق زدند.

بر بنیاد اعلامیه طالبان، یک زن و یک مرد در ولایت بلخ در محضر عام شلاق زدند.

در اعلامیه دادگاه عالی طالبان آمده است که این دو تن به داشتن «روابط نامشروع و فرار از منزل» متهم هستند.

طالبان می‌گویند که این دو تن هر کدام ۳۵ دره زده شدند و هردو به دو سال زندان نیز محکوم شده‌اند.

در مراسم تطبیق حکم دادگاه طالبان در بلخ شماری از مقام‌های دادگاه‌های طالبان نیز اشتراک کرده بودند.

در همین حال، طالبان دو تن را در ولایت لغمان در محضر عام شلاق زدند.

بر بنیاد خبرنامه دادگاه طالبان، این دو تن به «بداخلاقی» متهم هستند و هرکدام ۳۰ دره زده شده‌اند.

در خبرنامه طالبان در این باره جزئیات بیشتر ارایه نشده است. در خبرنامه آمده است که شماری از مقام‌های طالبان در این مراسم حضور داشتند.

این در حالی است که طالبان یک روز پیش دو تن را در ولایت سرپل در محضر عام شلاق زدند.

طالبان در کمتر از دو سال پسین، صدها تن را در ولایت‌های مختلف به اتهام جرم‌های گوناگون، در محضر عام شلاق زده‌اند.