خبر آمو

خبر آمو ۵ حوت ۱۴۰۲

نمایندگی همیشگی افغانستان در ملل متحد به آمو می‌گوید که در نشست دو روز بعد شورای امنیت سازمان ملل متحد، روی تعیین فرستاده ویژه برای افغانستان رایزنی خواهد شد.