افغانستان

دختران فارغ از دانشکده طب خواهان اشتراک در آزمان شورای عالی طبی هستند

با آن‌که طالبان روز سه‌شنبه از جذب دختران فارغ صنف دوازدهم در انستیتوت‌های طبی خبر دادند اما شماری از فارغان دانشکده طب می‌گویند که باید به آنان اجازه اشتراک در آزمون شورای عالی طبی داده شود.

شماری از فارغان دانشکده طب می‌گویند که با گذشت نزدیک به ۳۷۰روز، طالبان تاکنون به آنان اجازه اشتراک در این آزمون را نداده‌اند و از همین رو نمی‌توانند کارشان را همچون پزشک آغاز کنند.

دیبا فارغ دانشکده طب هشت سال پیش از بادغیس به هرات آمد تا در دانشکده طب دانشگاه هرات تحصیل کند.

او می‌گوید سال‌ها به دور از خانواده‌اش در هرات تحصیل کرد تا همچون پزشک به زادگاه‌اش برگردد.اما در یک قدمی پزشک شدن قرار داشت که طالبان از راه رسیدند و مانع اشتراک او و همه دختران در آزمون شورای عالی طبی شدند

دبیا و هزاران دختر دیگر در افغانستان دو سال که حق ندارند در این آزمون اشتراک کرده و پزشک شوند.

دیبا می‌گوید: «از هرات به بادغیس آمده‌ایم در آن جا من طب را خواندم ۳ سال می‌شود که آمادگی اکزل اگزم را می‌گیرم از ما امتحان نگرفتن خاطر که حالت روحی من خراب شده رو آوردم به خیاطی در خانه خیاطی کار می‌کنم خیلی چند جا رفتم بودم گفتن تا مدرک نداشته باشی به وظیفه نمی‌گیرند در کنار خیاطی باز هم امیدوارم که امتحان بگیرند و هنوز هم آمادگی امتحان اکزل اگزم را می‌گیرم.»

طالبان درحالی جلو پزشک شدن دختران و زنان را گرفته‌اند که ملل متحد گفته افغانستان با کمبود پزشک رو‌به‌رو است.

این سازمان هشدار داده است که نبود کارمندان حرفه‌ای و کمبود امکانات بهداشتی در روستاها و بخش‌های دور افتاده افغانستان، جان شهروندان کشور را با خطر رو‌به‌رو کرده است.

شکیبا که یکی دیگر از فارغ دانشکده طب است افزود: «نگران از این هستم که دو سال است امتحان از ما گرفته نشده و سال‌ها زحمات ما هدر برود امیدوار هستم که این بار در سال آینده مسئولین این فرمان را که دادند پس بگیرند و ما هم همراه پسران امتحان اکزل بدهیم.»

وزارت صحت عامه طالبان به روز سه شنبه اعلام کرد که روند جذب زنان و دختران فارغ صنف دوازدهم در انستیتوت‌های دولتی را آغاز کرده اما سپس این وزارت اعلامیه‌اش را پس گرفت و تا کنون در این باره جزئیات نداده است.

یوناما نیز روز گذشته از این تصمیم طالبان استقبال کرد اما ساعتی پس از آن بیانیه‌اش در این باره را حذف کرد.