بازرگانی

فراورده‌های افغانستان در نمایشگاه «گلفود» دبی به نمایش گذاشته شدند

شماری از بازرگانان افغانستان با اشتراک در نمایشگاه «گلفو» دبی فراورده‌های کشور به ویژه میوه‌های خشک را به نمایش گذاشته‌اند.

اشتراک کنندگان این نمایشگاه می‌گویند که میوه‌های خشک افغانستان توجه شماری زیاد از بازدیدکنندگان را به خود جلب کرده‌اند.

همایون عزیز، مسئول شرکت قاسمی گروپ و یکی از اشتراک‌کنندگان این نمایشگاه می‌گوید که هدف شان از اشتراک در این نمایشگاه افزایش بازار جهانی برای صادرات میوه خشک افغانستان است.

وی می‌افزاید: «امروز روز چهارم است که خوشبختانه طوری که شما می‌بینید، تعداد زیاد از علاقمند میوه خشک افغانستان از سراسر دنیا که در گلف‌فو اشتراک نمودند؛ ابراز علاقمندی نشان دادند تا بتوانیم از طریق همین پلاتفارم میوه خشک افغانستان را به سطح دنیا صادر نموده و سطح محصولات زراعتی افغانستان را و سطح زندگی دهاقین افغانستان را و از یک طریق سطح کشاورزی در افغانستان را بلند ببریم.»

گلفود یکی از بزرگترین نمایشگاه‌ها در سطح منطقه و جهان به شمار می‌رود.