خبر آمو

امروز دوشنبه دومین روز نشست دوحه برای افغانستان بود؛ در روز پایانی این نشست چهار دیدار مهم در باره تقویت اجماع جهانی، جست‌جو راه‌های اعمال فشار بر طالبان از بهر دور شدن محدودیت‌های حقوق‌بشری و پاسخ‌گو شدن آنان، و‌ نقشه‌راه برای آینده سیاسی افغانستان برگزار شد.