بازرگانی

بانک جهانی وجوه ۳۰۰ میلیون دالری برای کمک به افغانستان را تصویب کرد

عکس از رویترز

بانک جهانی روز پنجشنبه وجوه ۳۰۰ میلیون دالری را از طریق انجمن توسعه بین‌المللی برای کمک‌های بشردوستانه به مردم افغانستان تصویب کرد.

این بودجه از طریق نهادهای سازمان ملل متحد و نهادهای جهانی دیگر به افغانستان ارسال خواهد شد.

بانک حهانی گفته است که این پول در دسترس طالبان نخواهد بود و از خدمات حیاتی مانند غذا، آب، صحت، آموزش و ایجاد فرصت‌های کاری در این کشور پشتیبانی خواهد کرد.

پس از تسلط طالبان بر افغانستان، این نخستین بسته کمکی از بودجه بانک جهانی به این کشور است.

هرچند این بانک از طریق صندوق وجهی بازسازی افغانستان در بانک جهانی ۱.۵ میلیارد دالر را از بهر پشتیبانی ۲۵ میلیون تن در افغانستان تاکنون کمک کرده است.

کمک تازه بانک جهانی از خدمات اساسی در مقیاس بزرگ، حمایت از ایجاد فرصت‌های کاری از طریق فعالیت‌های عایداتی و کمک در بخش‌های سکتوری را فراهم خواهد کرد.

با توجه محدودیت‌های طالبان بر حقوق اساسی زنان از جمله آموزش، بانک جهانی گفته است که پروژه‌های که برای پشتیبانی زنان هستند را اولویت قرار داده است.

یک سخنگوی بانک جهانی گفته است که این پول تا ۱۵ ماه آینده در دسترس خواهد بود.