افغانستان

نامه نهادهای حقوق زنان به نشست دوحه: به گفتگوهای ملی برای ساختار فراگیر سیاسی در افغانستان تمرکز شود

جنبش زنان به سوی آزادی به نمایندگی از  ۶۰ نهاد که در بخش حقوق زنان در بیرون و داخل افغانستان فعالیت می‌کنند، در یک نامه سرگشاده به اشتراک کنندگان نشست دوحه در باره افغانستان از آنان خواسته است بر گفتگوهای ملی برای ساختار فراگیر سیاسی تمرکز کنند.

در این نامه همچنین از اشتراک کنندگان نشست دوحه خواسته شده است که به رسمیت شناختن اپارتاید جنسیتی، به رسمیت نشناختن طالبان، مشروعیت داخلی و گماشتن فردی با پیشینه قوی حقوق بشری و جامعه مدنی به عنوان نماینده ویژه ملل متحد برای افغانستان، تمرکز کنند.

با این حال، آنان از نبود شفافیت در روند نشست دوحه نیز ابراز نگرانی کرده‌اند.

در نامه این جنبش آمده است که «طالبان ۴۰ میلیون جمعیت افغانستان را گروگان گرفته‌اند، کشور را به گورستان تبدیل کرده، میزان فقر و گرسنگی در حال افزایش است، حقوق اساسی زنان نقض شده و طالبان منتقدان شان را تحقیر، شکنجه و به قتل می‌رساند و همچنین نسل کشی گروه‌های قومی، مذهبی و هزاره‌ها جریان دارد.»

آنان با انتقاد از توافق‌نامه دوحه، افزوده‌اند که این توافقنامه نه نفع مردم افغانستان و نه هم جهان است و تنها طالبان از آن بهر می‌برند.

در این نامه از خطرات چشم‌گیر به امنیت جهانی، افزایش هراس افگنی و افراط گرایی از رهگذر «راهبرد طالبان» از طریق گشایش مدرسه‌ها در روستاهای افغانستان، هشدار داده شده است.

در این نامه آمده است: «به‌جای توافق بر امتیاز دهی [به طالبان] که دختران به مدرسه‌های حقانی بروند، دوستان ما در جامعه جهانی باید بر نیاز تامین آموزش باکیفیت مطابق به قرن ۲۱ تاکید کنند. این گونه حرکت تنها باعث افزایش حمله‌های انتحاری خواهد شد، بخاطریکه زنان و دختران افغانستان نیز با ارزش‌های افراط گرایی تلقین خواهند شد.»

نشست نمایندگان ویژه کشورها برای افغانستان به تاریخ ۱۸ و ۱۹ فبروری (۲۹ و ۳۰ دلو) در دوحه برگزار می‌شود.

قرار است در این نشست اشتراک کنندگان بر تعیین فرستادۀ ویژه سازمان ملل و زمینه سازی تعامل مردم افغانستان با جامعه جهانی رای زنی کنند.