خبر آمو

 خبر آمو ۱۸ دلو ۱۴۰۲

هیدربار معاون دیدبان حقوق بشر می‌گوید که نگران چگونگی گزینش زنان در نشست دوحه به میزبانی ملل متحد است.