افغانستان

بریتانیا ۳۶.۵ میلیون دالر به افغانستان کمک کرد

برنامه جهانی خوراک اعلام کرده است که بریتانیا و ایرلند شمالی ۲۸.۷ میلیون پوند (۳۶.۵ میلیون دالر) به افغانستان کمک کرده‌اند.

به گفته‌ی این نهاد، قرار است این پول برای کمک به دو میلیون شهروند افغانستان در زمستان هزینه شود.

این نهاد در بیانیه‌ای افزوده است که این کمک‌ها که از طریق دفتر امور خارجه، مشترک المنافع و توسعه ارایه شده برای حمایت از واکنش اضطراری برنامه جهانی غذا برای خانواده‌هایی که با ناامنی غذایی روبه رو هستند و نیز برای درمان کودکان سو تغذیه و مادران باردار و شیرده در سراسر افغانستان اختصاص داده می‌شود.

طارق احمد وزیر بریتانیا برای آسیای جنوبی و کشورهای مشترک المنافع در این باره گفته است: «این حمایت اخیر از سوی بریتانیا به برنامه جهانی غذا کمک می‌کند تا به بیش از دو میلیون نفر در سراسر افغانستان که از ناامن غذایی رنج می‌برند در طول زمستان سخت به کمک‌های لازم دست یابد.»

سازمان جهانی خوراک هم گفته است این بودجه برای خرید ۱۳ هراز تن آرد گندم، روغن نباتی، حبوبات و نمک برای حمایت از بیش از یک میلیون نفر به مدت یک ماه استفاده خواهد شد.

به گفته‌ی این نهاد، یک میلیون نفر نیز برای تأمین نیازهای غذایی خود در زمستان از انتقال پول نقد بهره مند خواهند شد.

موتینتا چیموکا معاون مدیر نهاد جهانی خوراک در افغانستان، گفته است: «حمایت بریتانیا به ما این امکان را می‌دهد تا در زمستان به ده‌ها هزار خانواده آسیب‌پذیر کمک کنیم.»

بر بنیاد داده‌های سازمان جهانی خوراک، این نهاد با پشتیبانی بریتانیا در سال ۲۰۲۳ توانسته است به بیش از ۱۸ میلیون نفر در سراسر کشور کمک برساند.

این نهاد گفته است که بریتانیا با کمک ۱۸.۷ میلیون پوند در دو سال گذشته به یکی از شریکان پایدار برنامه جهانی خوراک مبدل شده است.