خبر آمو

یک کارشناس گروه بین‌المللی بحران به آمو می‌گوید که نشست دوحه در باره افغانستان امیدواری برای آغاز یک روند سیاسی را ایجاد کرده ‌است.