افغانستان

فایق: مخالفت طالبان روی تصمیم این سازمان برای گزینش فرستاده ویژه تغییری نخواهد آورد

سرپرست نمایندگی افغانستان در ملل متحد، می‌گوید مخالفت طالبان روی تصمیم این سازمان برای گزینش فرستاده ویژه برای افغانستان تغییری نخواهد آورد.

نصیر احمد فایق به آمو می‌گوید که دبیرکل ملل متحد سرگرم مشوره‌گیری از تمامی طرف‌ها روی تعیین فرستاده ویژه است که به گفته او، تاکنون هیچ نامی برای گزینش نهایی نشده است. آقای فایق تاکید می‌کند که طالبان با اعلام عدم همکاری با فرستاده ویژه، در پی کُند‌ساختن فرایند تازه ملل متحد برای افغانستان‌ هستند که این موضع به دوام بحران فعلی افغانستان می‌انجامد.

نشست دوحه در هجدم و نوزدهم فبروری، چشم‌انداز تازه‌ای برای حل بحران سیاسی افغانستان به دست خواهد داد؛ نشستی که دبیرکل ملل متحد با کمک نمایندگان ویژه کشورها و سازمان‌های منطقه‌‌ای آن را برگزار خواهد کرد. گفته می‌شود که مهم‌ترین بخش این نشست، گزینش فرستاده ویژه برای افغانستان است.

سرپرست نمایندگی دایمی افغانستان در ملل متحد به آمو می‌گوید که دبیرکل ملل متحد و هم‌کارانش سرگرم رایزنی و مشوره‌گیری با تمامی طرف‌های ذی‌‌دخل در قضیه‌ی افغانستان هستند و تلاش دارند تا فرستاده ویژه انتخاب شود. به گفته فایق، تاهنوز هیچ نامی نهایی نشده‌ است.

نصیر احمد فایق سرپرست نمایندگی دایمی افغانستان در ملل متحد می‌گوید: «دفتر دبیرکل و خود دبیرکل در روند مشوره قرار دارند. هنوز نام‌ها نهایی نشده‌اند. به خاطری که هدف این است تا زمانی که مشوره‌ها لازم را با طرف‌های ذیدخل انجام دهند، لازم است این‌ها نظریات کشورها و طرف‌های ذیدخل را جمع‌آوری کنند.»

یک دیپلمات غربی نیز به آمو گفت که اشخاصی از ترکیه، اردن، امارت متحده عربی، جاپان و ناروی برای گزینش مطرح شده‌‌اند.
این در حالیست که امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان، چند روز پیش در نشست منطقه‌ای که از سوی طالبان در کابل برگزار گردید، در حضور نمایندگان ایران و چین با صراحت اعلام داشت که در موجودیت یوناما، نیازی به فرستاده ویژه اضافی نیست.

به تازگی طالبان گفته‌اند که نه‌تنها با نماینده ویژه مخالف دارند که با او نیز همکاری نخواهند کرد.

سرپرست نمایندگی افغانستان در ملل متحد می‌گوید با این موضع طالبان هیچ تغییری در عزم این سازمان برای گزینش فرستاده ویژه نخواهد آمد. به باور او، طالبان با این موضع‌شان ممکن است به دنبال امتیازگیری از جهان باشند.

آقای فایق می‌گوید: «اگر مخالف صورت بگیرد، من فکر می‌کنم خود طالبان هم در این‌جا باعث ادامه‌ی بحران می‌شوند. در قسمت موقف جامعه جهانی آسیب و خللی وارد نمی شود؛ چراکه آن‌ها مصمم هستند که با یک صدا و روی‌کرد مشترک بتوانند پیام‌های خود را به طالبان از طریق تعیین یک نماینده خاص برسانند».

نمایندگی دایمی افغانستان در ملل متحد می‌افزاید، فهرست‌ شرکت‌کنندگان از طالبان و جامعه مدنی افغانستان برای نشست دوحه تاهنوز نهایی نشده‌ است. در این میان، جنبش‌های اعتراضی زنان می‌خواهند حضور گروه‌های مخالف طالبان به ویژه «زنان معترض» در این نشست مهم، پررنگ باشد.

ترنم سعیدی، فعال حقوق زن می‎‌‎گوید: «در عدم حضور نمایندگان با صلاحیت گروه‌های مخالف طالبان، نتایج این اجلاس برای مردم افغانستان غیرقابل‌ قبول و ناکارا خواهد بود».

انتظار می‌رود با گزینش فرستاده ویژه ملل متحد، نقشه راه آینده‌‌ی سیاسی افغانستان، -با تکیه بر ارزیابی مستقل ملل متحد در نشست دوحه- پس از رایزنی نهایی گردد؛ نقشه‌‌ای‌ که بتواند بن‌بست سیاسی افغانستان را بشکند و چشم‌انداز تازه‌ای برای ادغام دوباره‌ی این کشور با جامعه جهانی (در چارچوب دولت فراگیر و مشروع و با حضور معنادار زنان در ساختار‌ قدرت)، را فراهم آورد.