افغانستان

سیگار: سازمان ملل تا اکنون حداقل ۲.۹ میلیارد دالر را به افغانستان انتقال داده است

بازرس ویژه ایالات متحده برای بازسازی افغانستان یا سیگار در گزارشی نوشته است که سازمان ملل متحد حداقل ۲.۹ میلیارد دالر را به در بیش از دو سال گذشته برای کمک‌های بشردوستانه به افغانستان انتقال داده است.

از این میان، ۲.۶ میلیارد آن از اگست ۲۰۲۱ (اسد ۱۴۰۰) توسط ایالات متحده امریکا ارایه شده است. این پول برای حمایت از سازمان ملل متحد، نهادهای بین المللی خصوصی و نهادهای غیر دولتی هزینه شده است.

سیگار گفته است که ۱.۷ میلیارد دالر این پول از طریق وزارت خارجه امریکا و دفتر توسعه بین المللی ایالات متحده تأمین شده است.

سیگار گفته است که تمویل کنندگانی مانند وزارت خارجه امریکا و اداره توسعه بین المللی ایالات متحده رقم دقیق این کمک‌ها که به حساب ملل متحد واریز شده است را علنی نساخته است.

یافته های سیگر نشان می‌دهند که سازمان ملل متحد تنها نهادی است که تدارکات نقدی و انتقال کمک های بشردوستانه را در افغانستان انجام می دهد.

در این گزارش آمده است که از دسمبر ۲۰۲۱ میلادی به این سو، سازمان ملل متحد به همراه ۴۸ «سازمان بین المللی شخصین و سازمان غیردولتی، از جمله بانک جهانی و بانک توسعه آسیایی، انتقال نقدی را برای تأمین مالی ۱۹ نهاد، صندوق و برنامه خود آغاز کرد.

از زمان ارسال اولیه، سازمان ملل حداقل ۸۰ خرید نقدی برای انتقال به افغانستان انجام داده است.

این نهاد گفته است که سازمان ملل متحد به دلیل ناتوانی بانک های افغانستان در اجرای حواله های بین المللی و کمبود پول داخلی به این روش متوسل شد.

سیگار می‌گوید که سازمان ملل متحد ارز ایالات متحده را از بانک فدرال نیویورک خریداری می کند، سپس با یک شرکت حمل و نقل برای تحویل به کابل قرارداد می بندد.

به گزارش سیگار، به محض ورود، کارمندان سازمان ملل پول را پیش از سپرده گذاری در یک بانک خصوصی افغانستان که توسط سازمان ملل متحد استفاده می شود، بازرسی و شمارش می کنند و از آنجا به نهادهای جهانی خصوصی ها و نهادهای غیر دولتی مختلف توزیع می‌شود.

سیگار همچنین به انتظار سازمان ملل از ادامه این انتقالات نقدی برای آینده قابل پیش بینی، در انتظار بهبود در سکتور بانکی افغانستان، از جمله اقدامات ضد پولشویی و انطباق با قوانین بین المللی بانکی اشاره کرده است.

به گزارش سیگار، سازمان ملل پیش بینی می‌کند که با کاهش کمک‌های بشردوستانه، خرید نقدی کاهش خواهد یافت اما در حال حاضر، محموله‌های نقدی عملی ترین روش برای رساندن کمک به افغانستان باقی مانده است.

علاوه بر این، یافته‌های سیگار نشان می‌دهند که این جریان‌های نقدی به طور غیر مستقیم به سود طالبان است.

به گزارش سیگار، هنگامی که تبدیل به پول محلی، یا پول افغانی، مورد نیاز است، بانک‌های خصوصی اغلب ارز محلی را از بانک مرکزی أفغانستان زیر اداره‌ی طالبان دریافت می‌کنند که منجر به انباشت (ذخیره) دالر امریکایی توسط طالبان می‌شود.

سیگار گفته است که نویس گزارش‌اش توسط وزارت امور خارجه، اداره توسعه بین المللی امریکا و وزارت خزانه داری بررسی شده است.

سیگار می‌گوید که پاسخ وزارت امور خارجه امریکا جنبه‌های سکتور بانکی افغانستان را روشن کرد و به نظارت بر وجوه ایالات متحده اطمینان داده است.

با این حال، به گزارش سیگار، اداره توسعه ایالات متحده نیز از فرصت بازنگری ابراز قدردانی کرده است، در حالی که وزارت خزانه داری هیچ نظر رسمی نداشته است.