خبر آمو

خبر آمو ششم دلو ۱۴۰۲

وزارت خارجه اداره طالبان امروز (دوشنبه) میزبان نشستی با اشتراک نمایندگان چین و روسیه در کابل است.