افغانستان

شهروندان کشور انتظار دارند تعیین فرستاده ویژه ملل متحد، در وضعیت بشری در افغانستان تغییر بیاورد

شهروندان کشور انتظار دارند نشست دوحه و تعیین فرستاده ویژه ملل متحد، وضعیت بشری را در افغانستان تغییر بدهد.

شماری از شهروندان کشور می‌گویند که شرایط اقتصادی مردم بدتر می‌شود و فرستاده تازه ملل متحد باید همگام با جامعه جهانی در حل این بحران بکوشد. برخی از آگاهان هم می‌گویند که فرستاده ویژه ملل متحد برای افغانستان در کوتاه‌مدت بیش‌تر روی وضعیت بشری و اقتصادی افغانستان متمرکز خواهد بود.

ملل متحد گفته است که نشست دوحه در فبروری، به هدف مشارکت بیش‌تر، هماهنگ‌تر و مسنجم‌تر جهان با افغانستان برگزار می‌شود.

نشست دبیرکل ملل متحد با نمایندگان ویژه کشورها و سازمان‌ها در ماه فبروری برگزار می‌شود. انتظار می‌رود این نشست، فرستاده ویژه برای افغانستان را معرفی کند تا هرچه‌ زودتر بتواند گام‌های عملی را برای حل بحران‌ افغانستان بردارد.

زرمینه که با پنج دختر دانش‌آموز و پسر کوچکش خانه‌نشین شده، از بدتر‌شدن شرایط زندگی‌ در سایه‌ی حاکمیت طالبان قصه می‌کند؛ از فقر، بیکاری و از روزهای سخت و سرد.
او اما امیدوار است که تلاش‌های جهانی، مردم را از شرایط دشوار بیرون بکشد.

زرمینه، باشنده کابل می‌گوید: چیزی نداریم؛ مریض هستم. در گوشه‌ی خانه نشسته‌ام؛ همه بیکار هستیم. نمی‌دانیم چه خواهد شد».

بر بنیاد آمار‌ سازمان ملل متحد، بیش از ۲۹میلیون تن در افغانستان نیازمند کمک‌های بشردوستانه هستند که از این میان، میلیون‌ها تن با تهدید گرسنگی شدید روبه‌رو‌‌اند. در مقابل اما، کشورها از سقف کمک‌های‌شان به افغانستان کاسته‌اند.
مردم انتظار دارند که با آغاز فرایند تازه ملل متحد، فرستاده ویژه برای حل بحران بشری و اقتصادی افغانستان بکوشد و کمک‌های بشردوستانه افزایش بیابد.

محبوب، باشنده کابل می‌گوید: «فقر و بیکاری افزایش یافته است. امیدواریم که جامعه جهانی و فرستاده تازه که تعیین می‌شود، کمک کنند تا افغانستان از این بحران اقتصادی بیرون شود».

چشم‌انداز ملل متحد از ادغام دوباره‌‌ افغانستان با جامعه جهانی و بسترسازی برای گفت‌وگو میان طرف‌های سیاسی افغانستان و حضور و مشارکت زنان در ساختارهای کشور حکایت می‌کند که خواست همه شهروندان است.
در حالی‌که نشست دوحه در هژدهم و نوزدهم فبروری، یکی از گام‌های کلیدی به‌ سوی این اهداف پنداشته می‌شود؛ اما برخی از مردم معتقدند که این نشست در کوتاه‌مدت بیش‌تر روی وضعیت بشری افغانستان متمرکز خواهد بود تا اوضاع سیاسی.

ولی فروزان، آگاه سیاسی می‌گوید: «یگانه نتیجه‌ای که خواهد داد روی مسائل کمک‌های اقتصادی و بشری خواهد بود و تعامل با طالبان. در این موارد این‌ها روابط خود را با طالبان مرور می‌کنند و تصمیم بگیرند تعامل بیش‌تر با طالبان کنند».

در نشست دوحه که با میزبانی دبیرکل ملل متحد انجام می‌گردد، روشن شده که هیأتی از طالبان، فعالان زن و اعضای جامعه مدنی افغانستان نیز اشتراک خواهند داشت.
هرچند که طالبان و برخی از کشورهای هم‌سو با آنان، با تعیین فرستاده ویژه هم‌چنان مخالفت کرده‌اند.
با آنهم انتظار می‌رود دبیر کل ملل متحد در مشوره با کشورها و بر بنیاد قطعنامه ماه دسامبر شورای امنیت، فرستاده ویژه را تعیین کند تا هرچه زودتر فرایند گفت‌وگو با جهان و طرف‌های دخیل در مسئله‌‌ی افغانستان آغاز شود و تحول سیاسی تازه‌ای برای آینده‌ی افغانستان کلید بخورد.