خبر آمو

خبر آمو ششم دلو ۱۴۰۲

نماینده افغانستان در ملل متحد در ژنو می‌گوید، چگونگی گزینش فرستاده ویژه ملل متحد برای افغانستان کلیدی‌ترین بخش آجندای نشست ماه آینده در دوحه خواهد بود.