زنان

نمایندگان پارلمان بریتانیا درباره‌ی «اپارتاید جنسیتی» در افغانستان و ایران تحقیق می‌کنند

حدود ده نماینده‌ی پارلمان بریتانیا به رهبری بارونس هلنا کندی پژوهشی را درباره‌ی وضعیت زنان و دختران در افغانستان و ایران زیر نام «بررسی اپارتاید جنسیتی» آغاز کرده‌اند.

به گزارش نشریه‌ی فوربس، قرار است این بررسی به مفهوم «اپارتاید جنسیتی» و چگونگی آن از لحاظ حقوقی بپردازد.

باوجود این‌که اپارتاید جنسیتی هنوز به عنوان یک جنایت بین المللی به رسمیت شناخته نشده است گفته می‌شود که این موضوع به دلیل تشدید سیاست‌های سخت گیرانه در برابر زنان و دختران در افغانستان و ایران، جایی که حقوق آنان به گونه‌ی «فزاینده‌ای تضعیف» شده، مورد توجه قرار گرفته است.

گفتنی ا‌ست که شمار زیادی از شهروندان افغانستان هفته‌ی گذشته در اعتراض‌هایی در کشورهای مختلف به شمول فرانسه و آلمان خواهان به رسمیت شناختن اپارتاید جنسیتی توسط طالبان در برابر زنان در افغانستان شدند.

طالبان در چند هفته‌ی اخیر شمار زیادی از زنان و دختران را در بخش‌های مختلف کابل و نیز در دایکندی، بامیان و بلخ از بهر آنچه طالبان مراعات نشدن «حجاب» می‌دانند، بازداشت کرده‌اند.