خبر آمو

خبر آمو چهارم دلو ۱۴۰۲

امروز، روز بین‌المللی آموزش است و افغانستان تنها کشوری در جهان است که در آن، دختران از حق آموزش محروم هستند.

طالبان در پی به‌قدرت‌رسیدن در اگست ۲۰۲۱ (اسد ۱۴۰۰)، سیاست‌های سخت‌گیرانه‌ای را بر زنان و دختران به اجرا گذاشتند؛ به شمول ممنوعیت از حق آموزش برای دختران بالاتر از صنف ششم.