خبر آمو

خبر آمو ۳۰ جدی ۱۴۰۲

ایران مانور نظامی و رزمایش دفاع هوایی انجام داد، پاکستان گفت با تمام قوت از تمامیت ارضی اش دفاع می‌کند.