خبر آمو

خبر آمو ۲۹ جدی ۱۴۰۲

وزارت اطلاعات ایران می‌گوید محمد عادل عارف، از اعضای داعش شاخه خراسان در حمله کرمان دست داشته‌ است