افغانستان

برخی از شهروندان کشور از بهر فقر وعده‌های غذایی‌شان را کاهش می‌دهند

برخی از شهروندان کشور می‌گویند که فقر و ناداری باعث شده است وعده‌های غذایی‌شان را کاهش بدهند.

این شهروندان می‌گویند که در آمد‌شان در ماه‌های پسین کاهش یافته و پول اندکی برای تهیه غذا دارند.

بر بنیاد گزارش ملل متحد، افغانستان با ۴۰ میلیون نفر جمعیت، از کشورهای با‌ کمترین درآمد سرانه در جهان به شمار می‌رود.

برنامه توسعه ملل متحد درآمد سرانه افغانستان را کمتر از یک دالر در روز گزارش داده است.

جملیه و شوهرش با درآمد سه هزار افغانی در ماه، تنها نان‌آور خانواده‌ی ۱۱نفری‌‌شان هستند.
جمیله می‌گوید با این پول تنظیم هزینه‌‌های مصرف خانواده‌اش برای او دشوار است؛ از همین رو آنها یک یا دو وعده در روز غذا می‌خورند.

جمیله باشنده هرات است که وضعیت خود می‌گوید: «در خانه‌ِ مِه هم هیچ چیزی نیست. موسسات می‌آیند اما چیزی به ما نمی‌دهند. خودم تکلیف اعصاب دارم و از دست بیچارگی وضعیتم قسمی می‌شود و از کودکان خود درمیارم. از یک‌سو اعصابم خراب و از سوی دیگر بیچارگی».

بر بنیاد داده‌های برنامه توسعه‌ای ملل متحد (UNDP) پس از سال ۲۰۲۱ میلادی گراف تولید ناخالص داخلی و درآمد سرانه افغانستان روند نزولی را می‌پیماید و در سال ۲۰۲۳ میلادی شهروندان افغانستان در یک سال به گونه‌ی میانگین ۳۳۲ دالر در سال درآمد داشته‌اند. در حالی‌که در سال ۲۰۲۰ عاید سرانه افغانستان ۵۱۲ دالر در سال بود.

این گزارش نشان می‌دهد که افغانستان از کشورهای با کم‌ترین درآمد سرانه در جهان است و درآمد سرانه شهروندان آن در روز به ۹۰ سنت می‌رسد.

تولید ناخالص داخلی افغانستان در سال ۲۰۲۱ میلادی ۱۹.۵ میلیارد دالر بود؛ اما اکنون این رقم به ۶ میلیارد دالر کاهش یافته است.

سید مسعود استاد پیشین دانشکده اقتصاد دانشگاه کابل می‌گوید: ««ما در زمان جمهوریت حدود ۱.۵ دالر و حتا دو دالر [در روز] رسیدیم، اما در دودالر هم فقر زیادتر بود. اما حالا با کاهش چنین درجه عاید که ما شصت سنت در یک روز داریم، همان است که فقر ما تا ۹۷ سر می‌زند و ما یک کسر بسیار کلان در بیلانس تادیات و بیلانس تجارت خود داریم».

بانک جهانی در سال ۲۰۲۴ میلادی، کشورهایی را که عاید سرانه‌شان در سال، ۱۱۳۵ دالر باشد را کشورهای کم‌درآمد معرفی کرده است. این در حالی است که درآمد سرانه افغانستان حدود ۳۳۲ دالر در سال است.

میانگین درآمد سرانه افغانستان در چهار سال پسین:

  • ۲۰۲۰ میلادی ۵۱۲ دالر
  • ۲۰۲۱ میلادی ۳۵۶ دالر
  • ۲۰۲۲ میلادی ۳۵۹ دالر
  • ۲۰۲۳میلادی ۳۳۲ دالر

به باور آگاهان اقتصادی کاهش درآمد سرانه به کمتر از یک دالر در روز، شدت فقر را نشان می‌دهد.

تازه‌ترین گزارش برنامه توسعه ملل متحد که در دهم جنوری پخش گردید نشان داد که تولید ناخالص داخلی افغانستان پس از سال ۲۰۲۰ میلادی، ۲۹ درصد کاهش یافته است و محدودیت‌های طالبان بر زنان نیز از ۶۰۰ میلیون تا ۱ میلیارد دالر به اقتصاد افغانستان زیان رسانده است.