خبر آمو

خبر آمو ۲۷ جدی ۱۴۰۲

یکی از این دختران به آمو می گوید که پدرش برای سیر کردن شکم پسرانش این او را به فروش گذاشته‌ است.