افغانستان

ضیا سراج: همه افراد کلیدی داعش شاخه خراسان «زنده و فعال» هستند

ضیا سراج آخرین رئیس امنیت ملی نظام جمهوریت می‌گوید که برخلاف ادعای طالبان، تمامی افراد کلیدی شاخه خراسان داعش به شمول ثناالله (رهبر آنان) زنده و فعال هستند.

به گفته‌ی سراج، داعش خراسان به دستور داعش مستقر در سوریه و عراق [در کنار سازمان‌دهی حملات برون‌مرزی]، عملیات شهری را در افغانستان افزایش خواهد داد.

سراج در تماس با آمو می‌گوید: «همه‌ی افراد کلیدی داعش خراسان به شمول کسانی‌که در دوره جمهوریت توسط امنیت ملی بازداشت شده بودند، زنده و فعال هستند. اخیراً هدایتی به رهبری داعش خراسان از جانب رهبری داعش در عراق و سوریه مواصلت کرد که گفته شده حمله‌های چریکی و شهری‌شان را افزایش دهند. بناً احتمال می‌رود که روی‌دادها مانند روزهای اخیر که حتا فراتر از سرحدات افغانستان بود، بیشتر گردد».

او می‌افزاید که «داعش همواره از بدو ایجاد، اکثرا نرم‌ترین (آرام‌ترین) و بی‌دفاع‌ترین محلات را هدف قرار می‌دهد که شیعه‌ستیزی در رأس کار‌شان است».

او می‌گوید: «به گمان اغلب حملاتی شبیه روز‌های گذشته در کابل، هرات، مزار شریف، کندز که محل بیشترین گروپ های شهری این گروه می‌باشد انجام شود. قابل ذکر است که مرکز اصلی این گروه هنوز هم ولایت کنر و ساحاتی از نقاط دور افتاده ننگرهار است».

به گفته‌ی او در تغییرات جدید داعش خراسان، صلاح‌الدین مسئولیت مدیریت هسته‌های بیرون از افغانستان را در دست گرفته است. او می‌گوید که «صلاح الدین و ثناالله (رهبر این گروه) قبلاً هر دو مسئولیت سازماندهی عملیات‌هایی را در کابل داشتند و هر دو سابقه‌ی کار با شبکه حقانی را دارند. بنابر روابط گذشته، هنوز هم یکتعداد عناصر طالبان با این افراد سطح رهبری داعش کمک و همکاری دارند».

او می‌گوید که «با وجود اینکه برای اولین بار سازمان‌های اطلاعاتی کشور‌های غربی و رقبای‌شان مانند ایران و چین تمام موارد اطلاعاتی در مورد داعش را با طالبان شریک می‌کنند، هیچ یک افراد کلیدی و مهم این گروه [به استثنای قاری فاتح] در بیشتر از دو سال اخیر حذف و یا دستگیر نشده اند».
او می‌افزاید که: «ثناالله، صلاح الدین، سلطان عزیز و معاویه از چهره های برجسته‌ی این گروه به‌ شمار می‌روند. اسلم فاروقی نیز به تدریج بیشتر فعال می‌گردد».

این در حالی است که هفته‌‌ی گذشته سرپرست وزارت دفاع طالبان گفت که افراد داعش از تاجیکستان و پاکستان به افغانستان می‌آیند.
طالبان اما تا این جای کار، داعش را به عنوان تهدیدی جدی اعلام نکرده‌اند.