افغانستان

یوناما: حق آموزش ۱‌ میلیون و ‌۱۰۰هزار دختر بالاتر از دوازده‌سال در افغانستان نقض شده است

عکس از رویترز

هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان می‌گوید که با توجه به شرایط کنونی، تخمین زده می‌شود که تا سال ۲۰۳۰ میلادی در سراسر جهان به شمول افغانستان ۱۱۰ میلیون دختر از رفتن به مکتب باز خواهند ماند.

یوناما در صفحه‌ی فیسبوک خود نوشته است که نرفتن به مکتب، دختران را در معرض خشونت و سوء‌استفاده قرار خواهد داد.

آمارهای ملل متحد نشان می‌دهند که پس از سپتامبر سال ۲۰۲۱ میلادی، ۱ میلیون و ۱۰۰هزار دختر بالای دوازده سال در افغانستان از رفتن به مکتب محروم هستند.

این هئیت از دورماندن دختران از مکتب، ابراز  نگرانی کرده و می‌گوید که در سراسر جهان به شمول افغانستان ۱۱۰میلیون دختر در سال ۲۰۳۰ میلادی از رفتن به مکتب باز خواهند ماند.

یوناما می‌گوید که بیشترین شمار دخترانی که به آموزش دسترسی ندارند، در جنوب و مرکز آسیا قرار دارند. دخترانی که افزون بر محرومیت آموزشی، از سایر فرصت‌های زندگی محروم هستند.

ملل متحد آمار داده است که در افغانستان بیش از یک میلیون دختر از حق آموزش محروم شده‌اند.

پس از فروپاشی نظام جمهوری و آمدن طالبان در افغانستان، دخترانِ بالاتر از صنف ششم از رفتن به مکتب ممنوع شده‌اند.

برخی از این دختران که از آموزش دور مانده‌اند، به کار‌و‌بار‌های کوچکی روی آورده‌اند و برخی دیگر نیز رنج محرومیت را نتوانستند تحمل کنند و به بیماری‌های روحی و روانی گرفتار شده‌اند.

پیش از این، وزارت معارف طالبان اعلام کرده بود که برای دخترانی که به مدرسه‌های دینی می‌روند، محدودیت سنی وجود ندارد.