خبر آمو

خبر آمو ۱۸ جدی ۱۴۰۲

منابع به آمو می‌گویند این زنان و دختران به علت پوشش لباس‌های شان از تایمنی، خیرخانه و غرب کابل بازداشت شده‌اند؛ اما سخنگوی طالبان می‌گوید آنان زنان گدا را گردآوری کرده‌اند