افغانستان

افغانستان سال گذشته بدترین خشکسالی را در سه دهه گذشته تجربه کرد

سازمان ملل متحد می‌گوید افغانستان سال گذشته بدترین خشکسالی را در سه دهه گذشته تجربه کرده است.

دفتر هماهنگی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل گزارش داده است که در نتیجه این خشکسالی بخش کشاورزی کشور که ۲۵ درصد تولید ناخالص داخلی افغانستان را می‌سازد، به شدت آسیب دیده است.

سازمان ملل می‌گوید که افغانستان با خطرات بی‌شمار رویدادهای طبیعی مواجه است و به چهارمین کشور در معرض خطرات حوادث طبیعی تبدیل خواهد شد.

براساس این گزارش، در نتیجه‌ تغییرات اقلیم در این کشور، شهروندان ۳۰ ولایت افغانستان از کمبود دسترسی‌ به آب آشامیدنی رنج می‌برند.

معلومات ملل متحد نشان می‌دهد که آسیب‌پذیری افغانستان ناشی از تغییرات اقلیمی نسبت به سال ۲۰۱۰ میلادی دوبرابر افزایش یافته است.

در گزارش دفتر هماهنگی کمک‌های بشردوستانه‌ی ملل متحد (اوچا) آمده است که در نتیجه‌ تغییرات اقلیمی، بخش کشاورزی، جنگل‌داری، تنوع‌ زیستی و در کل اقتصاد افغانستان آسیب‌ دیده است.

اوچا وضعیت افغانستان را وخیم توصیف کرده و گزارش داده است که به دلیل تغییراتِ اقلیمی و خشک‌سالی، ناامنی غذایی در افغانستان به بالاترین سطح خود قرار دارد.

در بخشی از گزارش اوچا آمده است: «شدت رویدادهای طبیعی در حال افزایش است و افغانستان را به چهارمین کشورِ درمعرضِ‌خطر و هشتمین کشور آسیب‌پذیر تبدیل می‌کند.»

دفتر هماهنگی کمک‌های بشردوستانه‌ی ملل متحد هم‌چنین اعلام کرده است که ۲۱ میلیون تن در افغانستان، به آب آشامیدنی نیاز دارند.

در همین حال برخی از پایتخت‌نشینان از کمبود آب آشامیدنی در شهر کابل نگرانند و می‌گویند که میزان خرید آب از تانکرهای آب‌رسانی افزایش یافته است.

اوچا در گزارش‌ خود، نوشته است که بیابان‌زایی بیش از  ۷۵درصد از زمین‌ها، مناطق شمال، غرب و جنوب افغانستان را در بر می‌گیرد و کشاورزی للمی (دِیمه) را که ۶۰ درصد از جمعیت افغانستان به آن وابسته هستند، با خطر مواجه ساخته است.

میرویس حاجی‌زاده، عضو اتاق زراعت و مالداری افغانستان به آمو گفت: « سال گذشته زمین‌های سر حاصل کشاورزان را یخ زد و از بین رفتند و دهاقین ما بیش‌ترین ضرر را دیدند که در نتیجه مستهلک ما امسال با قیمتی (گرانی) مواجه بود.»

براساس آمارهای ملل متحد، ۸۰ درصد از شهروندان افغانستان به‌‌ گونه‌ مستقیم و غیرمستقیم به کشاورزی وابسته‌اند که سه‌ سال خشکسالی پی‌هم، آنها را با مشکل اقتصادی روبه‌رو ساخته است.