افغانستان

سه ماه پس از زمین‌لرزه هرات: صدها خانواده در ولسوالی انجیل هرات در خیمه‌ها زندگی می‌کنند

برخی از آسیب دیدگان زمین‌لرزه‌های سه ماه پیش در هرات می‌گویند که نگران از دست دادن کودکان‌شان هستند.

این افراد که تاکنون در هوای سرد در خیمه به سر می‌برند می‌افزایند که در اثر سردی هوا کودکان شان در بیماری شدید به‌سر می برند و تا هنوز به سرپناه مناسب دسترسی نیافته‌اند.

از سویی‌هم، بانک جهانی گفته است که ۱۱۴ هزار آسیب دیده زمین‌لرزه‌های هرات به کمک فوری نیاز دارند.

در روستای چاهک ولسوالی انجیل هرات خانه‌‌های آن در زمین‌لرزه‌های یازدهم اکتوبر سال ۲۰۲۳ میلادی ویران شدند.

باشندگان این روستا می‌گویند که حداقل ۲۵۰ خانواده شب‌های سرد زمستان را در خیمه‌ها سپری می‌کنند. سوند ایفیکت…

آنان می‌گویند تاکنون مکان مناسبی برای بود و باش برای‌شان داده نشده است و نیز کودکان شان به علت نبود سرپناه و سردی هوا، بیمار شده‌اند.

جلیل احمد باشنده هرات می‌گوید: «زمستان شده کودکان ما مواد غذایی ندارند، مواد سوخت نداریم، کمپل، بخاری، هیزم هیچی نیست، مشکلات ما زیاد است کودکان ما همه سینه بغل شده‌اند همه در دشت نشسته هستیم.»

راحله نیز با ۳ کودکش ماه ها است اینجا در خیمه به سر می برد.

راحله، باشنده هرات می‌گوید: «مشکلات ما همین است که سر لق و پای لق کودکان هم دارم، از روزی زلزله شده گاز از شهر می‌آوریم دیگر هیچ چیز نداریم. هیزم نداریم مشکلات ما همین است وسایل ما به دشت افتاده است یک خیمه دارم تمام وسایل ما با خودم در یک خیمه کوچک هستیم.»

به تازگی بانک جهانی گزارش داده است که بیشتر آسیب دیده‌گان‌ زمین لرزه‌های هرات زنان، کودکان و افراد کهن سال هستند. به گفته این بانک ۲۳ درصد از آسیب دیده‌گان را کودکان زیر سن تشکیل می‌دهند.

آمارهای این بانک نشان میدهند که زمین‌لرزه‌های پی‌هم در هرات ۳۱۴ میلیون دالر به زیرساخت‌های مسکونی، دام‌ها و بخش کشاورزی آسیب رسانده‌اند. این بانک افزوده است که ۱۱۴ هزار تن به کمک فوری نیاز دارند.

ضیاء‌ الحق باشنده هرات می‌گوید:‌ «خانه‌های ما چپه شده سرپناه نداریم کودکان ما شب‌ها خنک است و هیچ چیزی نداریم.»

هرات در ماه اکتوبر سال پار میلادی، گواه بیشتر از چهار زمین لرزه‌ی شدید بود که بر بنیاد ارقام ارایه شده از سوی ملل متحد، بیشتر از یک‌هزار و ۴۰۰ کشته و ۱۱هزار زخمی برجا گذاشت. همزمان ۸۵۰۰ خانه به گونه کامل در این زمین لرزه‌ها ویران شدند.