خبر آمو

خبر آمو ۱۳ جدی ۱۴۰۲

سخنگوی طالبان می‌گوید با هیات پاکستانی ششمین نشست کمیته هماهنگی را برگزار کردند. منابع می‌گویند مبارزه با تی‌تی‌پی، محور اصلی گفتگوها است.