خبر آمو

خبر آمو ۱۲ جدی ۱۴۰۲

انتظار می‌رود که دبیرکل ملل‌متحد نشست ویژه‌یی را برای عملی ساختن پیش‌نهادهای قطع‌نامه شورای امنیت از بهر چگونگی تعامل جهان با افغانستان میزبانی کند.