خبر آمو

خبر آمو ۱۱ جدی ۱۴۰۲

امیر خان متقی می گوید که در یک‌ونیم سال پسین، همه مرکز‌های داعش در افغانستان نابود شده اند، اما ملل متحد گفته است که در سال گذشته، داعش ۴۰ حمله در افغانستان انجام داده است