افغانستان

فایق: راهبرد جامعه جهانی در قبال افغانستان بر بنیاد قطعنامه شورای امنیت خواهد بود

تصویب قطعنامه شورای امنیت ملل متحد در باره پیشنهادهای فریدون سینیرلی‌اوغلو در باره افغانستان، واکنش‌هایی را در داخل و بیرون از کشور به‌همراه داشته‌است.

نصیر احمد فایق سرپرست نمایندگی همیشگی افغانستان در ملل متحد می گوید که از این پس، راهبرد جامعه جهانی در قبال افغانستان بربنیاد قطعنامه شورای امنیت ملل متحد اتخاذ خواهد شد و نمایندگان ویژه کشورها روی چگونگی عملی شدن، پیشنهادهای فریدون سنرلی اوغلو در گزارش ارزیابی مستقل اش در باره افغانستان گفتگو خواهند کرد.

او از تصویب این قطعنامه استقبال می کند و تاکید می ورزد که قطعنامه شورای امنیت، کشورها را تشویق می کند تا به گونه هماهنگ برای یک هدف و رسیدن افغانستان به صلح و ثبات عمل کنند.

آقای فایق در گفتگو با تلویزیون آمو می‌گوید که انتظار می رود ملل متحد نشستی را روی چگونه‌گی عملی شدن سفارشات فریدون سنرلی اوغلو در باره افغانستان برگزار کند.

او می‌گوید: «به اساس این قطعنامه چون قطعنامه ی بود که بر اساس ضرورت و نیاز بود شورای امنیت در باره گزارش ارزیابی مستقل منشی عمومی موقف مشترک داشته باشد که خوشبختانه قطعنامه به اکثریت آرا و دو رای ممتنع به تصویب رسید در گام بعدی منشی عمومی نشست را که برگزار میکند روی سفارشات این گزارش بحث انجام خواد شد که چگونه آن را عمل کند و میکانیزم عملی آن مورد بحث قرار خواهد گرفت.»

تعیین فرستاده ویژه برای افغانستان از سوی ملل متحد، یکی از سه پیشنهاد مهم در گزارش ارزیابی مستقل فریدون سنرلی اوغلو شمرده می شود.

آقای فایق می‌گوید که فرستاده ویژه در مشوره با کشورها عضو ملل متحد، طرف‌های دخیل در امور افغانستان به شمول نمایندگان جامعه مدنی گماشته خواهد شد.

او می‌افزاید: «من فکر می کنم که در گام بعدی یگانه سند که می تواند روی چگونگی تطبیق آن در قبال تعامل ساختارمند و تعامل هماهنگ و استراتیژی واحد جامعه جهانی در قبال افغانستان بحث خواهد شد همین سند خواهد بود.»

همزمان با این، جبهه مقاومت ملی افغانستان در واکنش به تصویب قطعنامه شورای امنیت ملل متحد در باره افغانستان گفته است که هر گونه تعامل با طالبان نتیجه مثبت به افغانستان نخواهد داشت.

از سویی‌هم، برخی فعالان مدنی تصویب قطعنامه شورای امنیت را به سود کشور نمی دانند و تاکید می ورزند که در گزارش ارزیابی مستقل فریدون سنرلی اوغلو نقض حقوق بشر از سوی طالبان بازتاب نیافته است و از بحران‌های موجود در افغانستان چیزی گفته نشده است.

مونسه مبارز فعال مدنی می‌گوید: «در این گزارش بحث تعامل با طالب مطرح شده است و یگانه چالش بحث زنان افغانستان مطرح شده است در حالیکه مشکلات و چالش های افغانستان فراتر از بحث زنان است نبود یک حاکمیت مشروع بر اساس رای و اراده مردم و همچنان لغو قوانین یعنی خلای قوانین، بحران اقتصادی و بحران امنیتی و نقض حقوق بشر، قتل های مرموز و هزاران جنایت دیگر که تحت حاکمیت طالب صورت می گیرد در این گزارش بازتاب داده نشده است.»

برخی از آگاهان مسایل سیاسی در واکنش به قطعنامه شورای امنیت ملل متحد می گویند که مشارکت زنان در عرصه سیاست و اجتماع مهم است.

رحمت الله نبیل، رییس پیشین امنیت ملی افغانستان حقوق بشر، کمک‌های بشردوستانه، امنیت و توسعه را نقاط قوت گزارش هماهنگ کننده ویژه ملل متحد برای افغانستان نام برده است.

آقای نبیل از جمله بندی قطعنامه در پیوند به روابط فرستاده ویژه با یوناما و نماینده ویژه انتقاد کرده و گفته است که این می تواند منجر به سردرگمی و تداخل وظیفوی شود.

وزارت خارجه طالبان می‌گوید که قطعنامه شورای امنیت بی مشوره طالبان تصویب شده و تعیین فرستاده ویژه برای افغانستان غیر ضروری است.