خبر آمو

خبر آمو هفتم جدی ۱۴۰۲

پولیس پاکستان پس از یک وقفه، بار دیگر شام روز گذشته بر خانه‌های مهاجران افغانستان در شهر اسلام آباد یورش بردند.

این مهاجران می گویند که پولیس پاکستان برخی از مهاجران را بازداشت کردند و به افغانستان فرستادند.