افغانستان

از سرگیری بازداشت‌های مهاجران افغانستان توسط پولیس پاکستان

عکس از آرشیف

پولیس پاکستان پس از یک وقفه، بار دیگر شام روز گذشته بر خانه‌های مهاجران افغانستان در شهر اسلام آباد یورش بردند.

این مهاجران می گویند که پولیس پاکستان برخی از مهاجران را بازداشت کردند و به افغانستان فرستادند.

از سویی هم رسانه‌های پاکستانی گزارش داده اند که در یک شبانه روز گذشته بیش از یک هزار و یکصد مهاجر را بازداشت و به افغانستان برگشتانده اند.

مقام های پاکستانی گفته اند که این مهاجران بدون مدرک بودند.


پولیس پاکستان شام روز گذشته بار دیگر به خانه های مهاجران در شهرک «دی ۱۷» جایکه بیشترین مهاجران افغانستان زندگی میکنند یورش بردند و به بررسی مدرک مهاجران افغانستان پرداختند .

مهاجران افغانستان در پاکستان میگویند که پولیس شماری را به دلیل نداشتن مدرک بازداشت کردند و به مرکز پولیس انتقال دادند.

فریبا همدرد مهاجر در پاکستان می‌گوید: «حتی کسانیکه ویزه دارند ، ویزه‌ی شان را معتبر اعلام کردند در حالیکه آگاه هستید به چی قیمتی ویزه را تهیه دیدیم، به گونه مثال بار ها صاحب خانه نه صبح گفتند نه شام گفتند در را زدند و برایم گفتند اگر ویزه‌ی معتبر نداری خانه را تخلیه کن، در این وضعیتی که ما قرار داریم خانه پیدا کردن در پاکستان واقعا ناممکن است. از دولت پاکستان این توقع را دارم لطفا مهاجران را بیشتر از این اذیت نکند.»

با این حال مهاجران در پاکستان میگویند که در کنار فشار های پولیس پاکستان، حکومت این کشور روند تمدید ویزه برای شهروندان افغانستان را کند ساخته است که دشواری های زیادی را به این مهاجران به بار آورده است .

ماریا نوری مهاجر در پاکستان می‌گوید: «در چند وقت اخیر مهاجران افغانستان در پاکستان، با آزار و اذیت شدید پولیس روبرو هستند ، روند تمدید ویزه به دلیل قوانین سختگیرانه و جریمه های قابل توجیه که توسط دولت پاکستان اعمال میشود ، دشوار شده است و گرفتن ویزه را دشوار تر میسازد ، کسانیکه فاقد ویزه‌ی پاکستان هستند و قادر به پرداخت جریمه نیستند اخراج و به افغانستان بازگردانده می‌شوند.»

مجتبی محمدی مهاجر در پاکستان می‌گوید: «در این مدت دو سال گذشته بیشتر مهاجرین که تازه وارد پاکستان شده اند تمام شان ویزه داشتند اما در نتیجه مشکلات اقتصادی نتوانستند ویزه‌ی خود را تمدید کنند که این روز ها با مشکلات زیادی مواجه هستند و شماری از آنها هم بازداشت و اخراج شدند.»

آمارهای که رسانه‌های پاکستانی در باره اخراج مهاجران افغانستان از پاکستان به نشر رسانیده اند، نشان می‌دهند که در کمتر از دو ماه گذشته نزدیک به ۴۵۰ هزار و ۹۲۰ شهروند افغانستان از پاکستان اخراج و یا به افغانستان برگشت داده شده اند.

پیش از این رویترز گزارش داده بود که پولیس پاکستان ۱۳۰ شهروند افغانستان را در حالی‌که منتظر دریافت ویزه‌ی پناهندگی امریکا بودند بازداشت و به افغانستان برگشت داده‌اند در حالی‌که پیش از این حکومت پاکستان گفته بود مهاجران که در انتظار دریافت ویزه‌ی کشورهای غربی هستند اخراج نخواهند شد.