افغانستان

متقی: پاکستان از توافق صلح با تی‌تی‌پی عقب‌نشینی کرده‌ است

مشاهد‌حسین سید سناتور پاکستانی از زبان امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان می‌گوید که پاکستان از توافق صلح با تی‌تی‌پی عقب‌نشینی کرده است.

مشاهد‌حسین سید به اکسپرس تریبون گفته که در نشست فلسطین در تهران، او با امیرخان متقی دیدار غیر رسمی داشته است.

او می‌افزاید که آقای متقی به او گفته است که پاکستان و تی‌تی‌پی هر دو به توافق نزدیک بودند؛ اما اسلام‌آباد از آن عقب‌‌نشینی کرده است.

بر بنیاد این گزارش، آقای حسین از قول آقای متقی گفته که تی‌تی‌پی با روند ادغام بخش‌های قبایلی مخالفت کرده بود که حکومت پاکستان نپذیرفت و از ادامه‌ی گفت‌وگوها خودداری کرد که سرانجام این روند به بن‌بست رسید.

در دو‌سال‌و‌‌چهارماه پسین، گلوله‌های تی‌تی‌پی به‌گونه‌یی روابط طالبان و پاکستان را نشانه گرفته‌؛ هرچند که طالبان همواره تلاش کرده‌اند تا خود را از آتش جنگ تی‌تی‌پی و دولت پاکستان به دور نگه‌دارند.
طالبان با بازگشت به قدرت، در اواخر ۲۰۲۱ و سپس در اوایل ۲۰۲۲ گفت‌وگوهایی را میان تی‌تی‌پی و دولت پاکستان میزبانی کرده‌اند که به گزارش اکسپرس تریبون، در این گفتگوها، امیرخان متقی به یکی از سناتوران پاکستانی گفته که پاکستان از ادامه‌ی روند گفتگوها عقب‌نشینی کرده است.

در گزارش هم‌چنان آمده که آقای متقی به آقای حسین گفته که تی‌تی‌پی با روند ادغام بخش‌های قبایلی مخالفت کرد که حکومت پاکستان نپذیرفت و از ادامه گفت‌وگوها خودداری کرد که سرانجام به بن‌بست رسید.

در این گزارش آمده است: «به گفته او [تنها ادغام بخش‌های قبایلی که در گذشته توسط حکومت فدرال اداره می‌شد، مورد برجسته بود. تحریک طالبان‌پاکستان خواستار لغو روند ادغام بود.] با این حال، متقی مدعی شده است که پاکستان از مذاکرات عقب رفت و در نتیجه روند به بن‌بست رسیده است».

برنا صالحی – فعال سیاسی می‌گوید: «من فکر می‌کنم‌ که پاکستان به این نتیجه رسیده که گفتگو با تحریک طالبان پاکستانی نتیجه نمی‌دهد و می‌خواهد از جانب طالبان در افغانستان فعالیت تحریک طالبان پاکستانی را ممنوع کند و در دست‌گیری و تسلیم‌دهی آنان به جانب پاکستان همکاری کند، اما فکر نمی‌کنم طالبان در افغانستان این همکاری را با دولت پاکستان به نفع خود‌شان ببینند».

بر بنیاد این گزارش، حسین سید سناتور‌ پاکستانی در نشست فلسطین در تهران با امیرخان متقی دیدار غیر رسمی داشته؛ آقای حسین نیز از این دیدارش در اکس خبر‌رسانی کرده بود.

مشاهدحسین سید عضو‌ مجلس سنا پاکستان گفته است: «همایش فلسطین تهران: دیدار عالی در شام با امیرخان متقی وزیر امور خارجه افغانستان(طالبان)، او نسبت به پاکستان گرم و مثبت است و مشتاق حل‌وفصل مسائل اختلافی از طریق گفتگو است».

لغو ادغام بخش‌های قبایلی پاکستان که با افغانستان نیز هم‌مرز است، بخشی از خواسته‌های مهم‌ تی‌تی‌پی است. بخش‌های قبایلی در گذشته به‌عنوان یک اداره فدرال بود، اما دولت پاکستان این مناطق را در سال ۲۰۱۸ با ایالت خیبر پشتون‌خواه مدغم ساخت.

با برگشت طالبان به قدرت، بر بنیاد گزارش‌ها، ناآرامی‌ها نیز در‌ پاکستان افزایش یافته است، در آخرین مور‌د، مرکز مطالعات منازعه و امنیت پاکستان در گزارش سالانه‌ی خود گفته که پاکستان در سال ۲۰۲۳ میلادی گواه افزایش حمله‌های انتحاری بوده است. بر بنیاد آمارهای این نهاد، در سال روان میلادی ۲۹ حمله انتحاری در پاکستان رخ داده است. این آمار بالاترین افزایش از سال ۲۰۱۴ به این‌سو خوانده شده است.

پاکستانی‌ها بار ملامتی‌ این ناآرامی‌ها را بر دوش طالبان می‌گذارند، اما طالبان می‌گویند از خاک افغانستان تهدیدی متوجه هیچ کشوری نیست.