خبر آمو

خبر آمو اول جدی ۱۴۰۲

وزارت خارجه پاکستان می‌گوید تمرکز این حکومت بر اقدامی است که طالبان باید در برابر تی‌تی‌پی انجام دهند و آنها را مهار کنند.

شرکت جهانی اس او اس می‌گوید که افغانستان پس از سودان جنوبی و لیبی، برای سفر کردن خطرناک‌ترین کشور است.