خبر آمو

خبر آمو ۳۰ قوس ۱۴۰۲

نمایندگی ایالات متحده در ملل متحد می‌گوید نقش فرستاده ویژه و گروه تماس برای تهیه نقشه راهی که تضمین کند افغانستان به تعهدات جهانی عمل می‌کند، مهم خواهد بود