خبر آمو

خبر آمو ۲۸ قوس ۱۴۰۲

کمیته اعتبارنامه ملل متحد واگذاری کرسی افغانستان به طالبان را برای سومین‌بار پی‌هم به تاخیر انداخت.

سرپرست نمایندگی افغانستان در ملل متحد می‌گوید گزارش یوناما محور بحث در این نشست خواهد بود.