خبر آمو

خبر آمو ۲۷ قوس ۱۴۰۲

امیر خان متقی می گوید طالبان اسماعیل خان را عزت دادند اما او به ریزرف شدن یک هوتل در تاجیکستان خوشحال شده است.

۱۵ مقام پیشین امریکایی به شمول زلمی خلیلزاد فرستاده ویژه ایالات متحده برای افغانستان سقوط کابل به دست طالبان را ۶ ماه قبل از آن پیش بینی کرده بودند.