خبر آمو

خبر آمو ۲۵ قوس ۱۴۰۲

دبیر کل ملل متحد می گوید که طالبان خواست‌ها را برای ایجاد یک دولت فراگیر در افغانستان، نادیده گرفته اند.

انوارالحق کار می گوید که مهاجران بدون مدرک به دلیل چالش‌های سیاسی، اجتماعی و هراس‌افگنی اخراج می شوند.